Betingelser

1. Båtleien er timebasert.
Båtleien er timebasert, fremkommer av kontrakten og er MVA pliktig, sats er 12 % .
Minste sats for fjordcruise dagtid er 3 timer båtleie. Gjelder inntil kl. 16:00. Minste sats for fjordcruise kveldstid er 5 timer båtleie. Gjelder fra kl. 16:00. Det er spiseplikt på fjordcruise på kvelden samt lunsjcruise, dvs. alle deltakere bestiller en hovedrett fra vår meny. Båtleien er basert på timecharter og inkluderer båt, mannskap, en stk havneavg ift, passasjerforsikring og drivstoff. Båtleien gjelder fra det klokkeslett charterbåten er bestilt til siste passasjer er i land. Ved tomkjøring beregnes halv timeleie. Dersom det påløper havneavgift i mer enn ett havnedistrikt, blir havneavgiften for anløpshavn utover hjemmehavn belastet kunden.

2. RIB-båtutleie.
Båtleie på forespørsel. RIB-aktørens regler gjelder.

3. Mat
Ønskes annen mat enn det som er satt opp i menyen prøver vi alltid å imøtekomme kundens ønske. Bestilling av mat må være oss i hende senest 10 dager før avgang. Ved lunsjcruise og fjordcruise på kvelden er det spiseplikt ombord. Det er ikke lov til å medbringe mat ombord uten at dette er avtalt på forhånd.

4. Drikkevarer
Ønsker kunden andre drikkevarer enn de som er oppført i menyen kan dette bestilles i forbindelse med matbestillingen. Alkoholservering ombord er underlagt de samme skjenkebestemmelsene som restauranter har på land. Det er derfor ikke lov til å medbringe og/eller nyte medbrakte drikkevarer. Kunden bør opplyse sine gjester om dette i god tid før ombordstigning. Passasjerer som møter synlig beruset vil bli avvist ved landgangen. Brudd på disse bestemmelsene er å betrakte som kontraktbrudd, og gir kapteinen, ut fra egen sikkerhetsvurdering, rett til å avlyse hele båtturen og eventuelt sette passasjerer i land. Kunden hefter for eventuelle tap påført rederiet. Mat og drikkevarer er MVA pliktig, sats 25%.

5. Bestilling
Ved bestilling av båttur vil vi sende kunden en kontrakt til signering samt en depositumsfaktura for innbetaling av båtleien. Bestillingen er først bindende for oss når vi har mottatt signert kontrakt og innbetalt båtleie. Båtleien betales innen 8 dager etter bestilling. Dersom bestilling av båttur skjer mindre enn 8 dager før turdato, må båtleien betales før båttur finner sted.

6. Avbestilling
Avbestilling skal skje skriftlig. Ved avbestilling inntil 60 dager før turdag tilbakebetales halvparten av innbetalt båtleie. Ved avbestilling senere enn 30 dager før turdag må båtleien betales i sin helhet samt en omsetningskompensasjon på kr. 200.- pr. person, minimum kr. 4000.- for mat og drikkevarer. Ved avbestilling senere enn 8 dager før turdag må båtleien og avbestilte varer betales i sin helhet samt en omsetningskompensasjon kr. 250.- pr. person, minimum kr. 5000.- for mat og drikkevarer. Bestilte varer er (f.eks. mat) og tjenester (f.eks. underholdning). De bestilte varer vil bli utlevert dem etter avtale, senest turdag. Dersom vi klarer å avbestille bestilte varer og tjenester eller skaffe en tilsvarende kunde for samme turdag, vil vårt krav reduseres tilsvarende. På alle priser vedr. avbestilling tilkommer mva.

7. Ansvarsbegrensing
Vi har passasjerforsikring for våre fjordcruisepassasjerer(P&I).
Vi erstatter ikke skadde eller bortkomne klær eller gjenstander som ikke skyldes grov uaktsomhet fra vår side.

8. Værforbehold
Værforbehold kan vi dessverre ikke akseptere. Vi har oppvarmede salonger og taktrekk, sidevegger og varmelister (kun på Fjordclipper) på hoveddekk slik at muligheten for en vellykket båttur er stor selv i kaldt vær eller regn.

9. Musikk
Lyd bærer langt på sjøen. Derfor kan vi ikke spille ”for full musikk” når vi går nær land eller ligger tett inntil andre båter. Vi har uansett lyd nok til en svingom. Ta gjerne med egne CD’er eller spillelister.

10. Betaling
Båtleien betales ved kontraktinngåelse. Når kunden er kjent for Kustos AS kan faktura for medgått mat og drikke sendes etter utført fjordcruise. Kunden velger selv om drikkevarer skal faktureres eller betales av den enkelte gjest etter forbruk. Privatpersoner og firmaer som er ukjente for oss vil bli fakturert alle bestilte varer med forfall 8 dager før tur, eller de kan betale ombord, kontant eller via betalingsterminal. Drikkevarer betales ombord, enten samlet av kunden ved ilandstigning eller underveis enkeltvis. Vi har betalingsterminal som aksepterer de fleste bank- og kredittkort.

11. Drivstoff, ekstraordinære drivstoffpriser
Vi ser oss nødt til i visse tilfeller å beregne påslag for drivstoff i tillegg til timeleien. Dette gjelder kun ved kjøring i marsjfart og ved henting, bringing og transportoppdrag.